“Merry Christmas Da Nang” is a theatrical gift to our city, incorporating music, drama and dance. Begun in 2012, the program has grown to fill Da Nang’s beautiful Trung Vuong Theater’s 1,200 seats. Our 80-voice International Christmas Choir, dancers and actors share the joy, wonder, and hope of the holiday season on the first weekend of December, encouraging everyone to join in the celebration! In 2019, our program is The Story Of Christmas and will present music, dance and other performances. The dates are December 7 and 8. We welcome participation from the community! Watch the “Merry Christmas Da Nang” FaceBook page for announcements regarding auditions, rehearsals, performances and more!

SIGN UP FOR MCD 2019

CATEGORIES FOR VOLUNTEERS (Những tiêu chí dành cho người tham gia)

Choir (Ban hát)
Participating in the choir would mean attending weekly practices in the months leading up to the event, as well as singing on stage in both performances. (Tham gia trong ban hát có nghĩa là bạn phải đến thường xuyên trong những buổi tập hằng tuần kéo dài vài tháng cho đến ngày biểu diễn, cộng thêm hai ngày biểu diễn.)

Production (Sản xuất)
Involvement in production includes assisting with lighting, sound,or projection of slides. This is a behind the scenes role that may involve working with spot lighting, distributing microphones and helping with the computer. (Các vị trí bao gồm việc hỗ trợ âm thanh ánh sáng, đèn chiếu, slides. Đây là những công việc phía sau màn ảnh như pha đèn, chỉnh sửa míc rô, và giúp bên bộ phận máy tính.)

Back Stage (Sau lưng sân khấu)
Back stage will include helping with actors, assisting with props and stage arrangements. (Các bạn sẽ hỗ trợ diễn viên, đồ ăn thức uống, sắp xếp đạo cụ trên sân khấu.)

Costumes (Trang phục)
Costumes involves helping to design costumes, as well as assisting actors and singers with costumes on the performance nights. (Bộ phận trang phục hỗ trợ thiết kế trang phục, giúp diễn viên, ca sĩ chỉnh chu trước khi biểu diễn.)

Props & Design (Thiết kế, và chuẩn bị đạo cụ)
Assisting with props and design will require your help prior to the production. This includes helping to organize props and or designing backdrops and print media. (Hỗ trợ đạo cụ và thiết kế yêu cầu bạn phải góp phần sớm. Bao gồm giúp tổ chức đạo cụ, thiết kế phông nền, in ấn thông tin.)

Actors (Diễn viên)

Acting will require you to audition before getting assigned a role. You will be expected to attend weekly practices in the months leading up to the event, as well as memorize the parts for your assigned role, to be presented on stage in both performances. (Để được làm diễn viên bạn yêu cầu phải có buổi diễn thử vai. Bạn bắt buộc phải tham gia các buổi tập hằng tuần kéo dài vài tháng cho đến ngày biểu diễn, cũng như ghi nhớ tất cả các lời thoại, và trình diễn trong cả hai đêm của chương trình.)